DVD VIDOVEC

POŽAR DIMNJAKA

Iako svake godine upozoravamo naše mještane na opasnost zapaljenja dimnjaka u sezoni grijanja, opet je bila potrebna intervencija zbog požara dimnjaka. Na dojavu o požaru dimnjaka (10:12 h) na intervenciju izlaze operativni članovi dvd Vidovec.Ovo je treća intervencija zbog dimnjaka u 20 dana. Mještani su upozoreni i preko VZO Vidovec, DVD Vidovec te Općine Vidovec o nužnosti čišćenja dimnjaka ali na žalost intervencije su svako malo.Na svu sreću u zadnje vrijeme nismo imali požar krova zbog dimnjaka (bilo je par slučajeva sa velikim štetama) možda zbog pravovremenih intervencija naših članova a možda i zbog malo sreće. Dijelimo letke u svibnju , mjesecu zaštite od požara našim mještanima sa svim uputama kako spriječiti ali i postupati s požarnim opasnostima,nadamo se da će ipak sve više ljudi shvatiti opasnost od požara i početi se ponašati prema nekim pravilima, prvo da zaštite sebe a zatim i druge.

 

 

Trg Sv. Vida 17
42205 Vidovec
042 209 052