DVD VIDOVEC

POŽARI U 2022.

Od početka godine DVD Vidovec je imao 28 intervencija na požarima. Očito će 2022.g biti rekordna po broju intervencija obzirom da nas tek očekuje sezona grijanja kada su učestali požari dimnjaka na našem području.DVD Vidovec je opremljen u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom vatrogastvu pa tako sve svoje intervencije obavlja na najvišem nivou, treba istaknuti da je brzina izlaska na intervenciju naših članova jedna od najboljih u regiji pa tako nemamo neke velike požare i štete zbog brzog gašenja istih.Nedugo smo imali požar drvene kučice te požar otvorenog prostora (strnište).Iako se mještani obavještavaju na razne načine o načinu spaljivanja korova i ostalog na otvorenom te se educiraju u svibnju (mjesec zaštite od požara) putem letaka koji se dijele po kučanstvima, te putem radio postaja pa i internet stranicama još uvijek nas zadesi velik broj požara na otvorenom, u našim mogućnostima sve te intervencije obavljamo na visokom nivou.

Trg Sv. Vida 17
42205 Vidovec
042 209 052